1 1 1 1 1

U okviru  javnog poziva za obuke stručnog osposobljavanja u Travniku 40 pojedinaca će dobiti podršku kroz proces stručnog osposobljavanja od kojih će 15 dobiti pravo na zaposlenje u lokalnim privrednim subjektima.

Preostalih 25 kandidata će dobiti certifikate/uvjeranja o stručnom osposobljavanju od akreditovanog centra/agencije za obuku.

Ovim pozivom obuhvaćene su sljedeće kategorije:

žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću smatra se nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene s niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao ); (samohrane) majke;žene samostalne preduzetnice; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom, ostale ugrožene grupe žena, mladi od 18 do 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i spol; mladi korisnici sistema socijalne zaštite; mladi bez roditeljskog staranja.

Rok za prijavu na javni poziv je do 15.07.2024. godine.

Više detalja o ovom pozivu dostupno je ovdje.
Prijavni obrazac je dostupan na LINKU.