1 1 1 1 1

Općina Travnik kao prva Općina u Bosni i Hercegovini je eliminirala potrebu za štampanjem CIPS dokumenata u svrhu rješavanja općinskih administrativnih postupaka. Umjesto toga, građanima s područja općine Travnik omogućeno je korištenje elektronske razmjene dokumenata, što predstavlja ključni korak ka modernizaciji lokalne uprave.


U današnjem digitalnom dobu, Općina Travnik prepoznaje važnost brze prilagodbe i digitalizacije općinskih usluga kako bi se olakšali administrativni procesi. Implementacija elektronske razmjene dokumenata usmjerena je na smanjenje vremena potrebnog za administrativne postupke, kako bi se građanima omogućila mogućnost brzog i jednostavnog ostvarivanja svojih potreba.

Općinska uprava Travnik, teži ka unaprjeđenju efikasnosti i podrške građanima, stoga se uvođenjem elektronske razmjene podataka, osim smanjenja administrativnih troškova, očekuje i poboljšanje kvalitete usluge kroz bržu i efikasniju podršku.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) je kroz elektronski web servis, omogućila elektronsku razmjenu podataka čime je eliminirana potreba za štampanim CIPS dokumentima.

Ova inicijativa također ima za cilj smanjenje vremena čekanja građana u redovima prilikom obavljanja administrativnih procedura, te već od danas u svrhu rješavanja općinskih administrativnih postupaka u Općini Travnik neće biti potrebno donositi štampani CIPS dokument.