1 1 1 1 1

Komisija za odabir projekata po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini, nakon uvida u pristiglu dokumentaciju, izvršila je bodovanje projekata, te sačinila preliminarnu rang listu.

Projekti od rednog broja 1 do 16 će se finansirati iz budžeta općine Travnik u 2024. godini.

Primjedbe na bodovnu listu mogu se izvršiti pismenim putem u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, putem protokola Općine Travnik.

 

Listu možete preuzeti ovdje.