1 1 1 1 1

Općina Travnik u fazi je realizacije projekta „Rekonstrukcija Školske ulice“.

Radovi se odnose na skidanje postojećeg asfalta, ugradnju tampona i polaganje novog afalta u kompletnoj ulici uz zamjenu dotrajalih  ivičnjaka.

Planirano je da radovi na rekonstrukciji ulice započnu od ponedjeljka 01.04.2024. godine, te napominjemo da će u navedenoj ulici doći do izmijenjenog režima saobraćaja.

Pozivamo sve građane koji koriste navedenu ulicu da prate upute o režimu saobraćaja, te molimo za razumjevanje i strpljenje.

Zbog radova u Školskij ulici doći će do izmjene režima saobraćaja u sljedećim ulicama.

 Mijenja se režim saobraćaja u Ulici Vezirska na način da se predviđa kao ulica sa jednosmjernim saobraćajem iz pravca Ulici Erika Brandisa u pravcu Bosanskoj ulici.

Također, mijenja se režim saobraćaja u Bosanskoj ulici koji je definisan Pravilikom o regulisanju saobraćaja u Bosanskoj ulici, te se dio Ulice Bosanskae (od marketa „CM“ do crkve Sv. Ivana Krstitelja) predviđa kao ulica sa jednosmjernim saobraćajem iz pravca marketa „CM“ u pravcu crkve Sv. Ivana Krstitelja.