1 1 1 1 1

Služba za opću upravu i BIZ Općine Travnik poziva nositelje osiguranja, pripadnike boračkih kategorija koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju kod navedene Općinske službe da najkasnije do 23.11.2023. godine dostave potvrde o redovnom školovanju u školskoj / akademskoj 2023/24 godini za djecu sa navršenih 18 do navršenih 25 godina života.


Potvrde o redovnom školovanju potrebno je dostaviti u zgradu Općine Travnik (Konatur bb, kancelarija broj 15) u svrhu izrade spiska za zdravstvene markice za 2024. godinu kao i Kantonalnoj upravi za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata SBK Travnik na dalje postupanje.


Djeca za koju ne budu dostavljene potvrde o redovnom školovanju, neće se nalaziti na spisku za zdravstvene markice za 2024. godinu.