1 1 1 1 1

Početkom mjeseca novembra započeli su radovi na implementaciji projekta „Izmještanje i ucjevljenje dionice korita riječice Jala“, koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta Općine Travnik.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.467,00 KM, a radove izvodi firma „Teling“ d.o.o. Travnik, dok je za nadzor nad izvođenjem radova zadužena firma “smajić inžinjering” d.o.o. Goražde.

Implementacijom projekta je planirano ucjevljenje riječice Jala na dionici uzvodno od propusta ispod magistralne ceste M5 do dijela gdje je korito otvoreno, u dužini od 90 m, te rekonstrukcija postojećeg ucjevljenja u dužini od 7 m koje je detektovano kao mjesto na kojem uslijed prelaska vozila često dolazi do pucanja cijevi.