1 1 1 1 1

U  posljednja dva mjeseca intenzivirane su brojne aktivnosti na rekonstrukciji i uređenju dječijih igrališta.

Sve aktivnosti provode se u direktnoj saradnji sa mjesnim zajednicama upravo zbog činjenice da je naša zajednička odgovornost da najmlađe, kojima su namijenjena ova igrališta  naučimo da se moraju poštovati i uspostavljena pravila ponašanja i odgovoran odnos prema javnoj imovini.

 

U Turbetu je, u saradnji sa mjesnom zajednicom rekonstruisano dječije igralište na lokaciji Bazeni sa sportskim terenom za odbojku na pijesku.

 

Na Kalibunaru je izvršena rekonstrukcija jednog dječijeg igrališta također u saradnji sa članovima Mjesne zajednice, kao i u ređenje igrališta u Mjesnoj zajednici zajednici Centar u parku kod zgrade Općine. 

 

Danas je završena rekonstrukcija sa izmjenom podloge na dječijem igralištu kod Centralnog gradskog trga.

 

U narednim danima planirana je i aktivnost na rekonstrukciji igrališta kod Bagata. 

 

Pored dječijih igrališta, također, ove godine su starijoj djeci stavljeni raspolaganje sportski tereni unutar kasarne.

 

Istovremeno sa rekonstrukcijom  i uređenjem, uspostavljaju se i pravila ponašanja uz važnu napomenu da dječija igrališta nisu sportski tereni, te da se u te svrhe ne mogu koristiti.

 

Nažalost, svakodnevno imamo slučajeve vandalskog ponašanja  i uništavanja mobilijara  zbog čega će nadležni inspekcijski organi i komunalni redari pojačati nadzor nad korištenjem igrališta na području općine Travnk.

 

Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove općine Travnik apeluju na građane  da ukažu svojoj djeci na važnost poštivanja uspostavljenih pravila, kako bi mobilijar na dječijim igralištima koristio naraštajima kojima je i namijenjen.