1 1 1 1 1

Općina Travnik je tokom tekuće godine kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ u okviru Mreže praktičara mjesnih zajednica BiH, a koji ima za cilj, između ostaloga unapređenje primjene regulatornog okvira i razmjenu stručnog znanja i dobrih praksi u oblasti ostvarivanja funkcija mjesnih zajednica, realizirala značajan broj aktivnosti.


Opći cilj projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana BiH kroz osnažene rodno - odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou. 

Projekt je fokusiran na poticanje lokalnog razvoja vođenog od zajednice i revitalizaciju mjesnih zajednica kao važnih aktera u lokalnom razvoju. Mreža je namijenjena članovima i predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, sekretarima mjesnih zajednica, predstavnicima općinskih i gradskih uprava koji aktivno rade na pitanjima mjesnih zajednica, te aktivistima i volonterima koji doprinose boljem funkcionisanju mjesnih zajednica za opću dobrobiti društva i lokalne zajednice.


Djeluje kao neformalno savjetodavno tijelo članica saveza, koje ima za cilj unaprijeđenje primjene regulatornog i metodološkog okvira, stručnog znanja i dobrih praksi iz domena razvojnog planiranja i realizacije prioriteta, te izvještavanja o ostvarenim razvojnim rezultatima jedinica lokalne samouprave.

Mreža omogućava članicama saveza da uz razmjenu dobrih praksi i umrežavanja, prioritetna regulatorna i druga pitanja zajednički adresiraju prema višim nivoima vlasti, stručnoj javnosti kao i međunarodnim organizacijama aktivnim na lokalnom nivou.


Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg je razvijena online mreža praktičara mjesnih zajednica, je projekat koji zajednički finansiraju Vlade Švicarske i Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.


Ključni projektni partneri MZ projekta su 41 JLS i 199 mjesnih zajednica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta, entitetski savezi općina/opština i gradova, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice i organizacije civilnog društva.

Online mreža praktičara, s druge strane, omogućava šire učešće praktičara mjesnih zajednica i njihovo uključivanje u diskusiju o pitanjima od značaja za poboljšano funkcionisanje mjesnih zajednica uz razmjenu dobrih praksi i sticanje novih znanja putem virtuelnog portala koji je dostupan 24 sata svaki dan. Ovakvim online pristupom omogućeno je šire učešće MZ praktičara u jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH pri čemu MZ projekat zajedno sa savezima radi na promovisanju online mreže praktičara i osiguravanju transfera znanja unutar cjelokupne mreže bez obzira na oblik njenog organizovanja.

Kompletne informacije o Mreži praktičara mjesnih zajednica Bosne i Hercegovine, kao i aktivnostima mjesnih zajednica možete pronaći ovdje.