1 1 1 1 1

Zaključkom Skupštine/Sabora SBK/KSB Travnik od 27.06.2023. godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, uz obavezu provođenja javne rasprave u ostavljenom roku od 90 dana.


U skladu sa zaključkom  Skupštine u prilogu vam usvojeni Nacrt zakona možete pogledati ovdje , kako biste u okviru datog roka, mogli dostaviti vaše komentare, prijedloge i sugestije.

 

Nacrtom Zakonom uređuje se korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i obaveze nadležne općine, kaznene odredbe te druga pitanja od značaja za stambenu politiku.
(Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama je javni interes, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.

Odgovarajući osvrti, dostavljaju se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ili Službi za stambene poslove.