1 1 1 1 1

Sve predložene tačke dnevnog reda, na danas održanoj 38. redovnoj sjednici Općinskoj vijeća općine Travnik su usvojene.


Općinsko vijeće je danas donijelo Odluku o prihvatanju ugovora o osnivanju javnog preduzeća “Lašva”, a radi se o preduzeću koje bi se bavilo reciklažom otpada.
Osnivači javnog preduzeća su četiri općine sa područja Srednjobosanskog kantona. Pored Općine Travnik koja je danas prva donijela Odluku o prihvatanju ugovora o osnivanju, očekuju se još odluke o prihvatanju ugovora Općina Novi Travnik, Vitez i Busovače.


Navedene Općine kroz projekat “Zbrinjavanje otpada u Lašvanskoj dolini” imaju priliku iskoristiti dobivena grant sredstava od Europske unije putem Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 580.000 eura za izradu studije izvodljivosti za potrebe realzacije projekta, međutim, potrebno je prije svega osnovati zajedničko preduzeće koje bi implementiralo sve aktivnosti.


Općinsko vijeće Travnik je donijelo tri odluke o provođenju, te pristupanju izradi izmjene i dopune dijelova regulacionih planova i to za HPBŠ - lokalitet Autobusna stanica - Pošta Travnik, Kukotnica Vlašić – Zona 1 Dolina panjeva II – Kukotnica i Babanovac Vlašić, lokalitet Centar.


Također je usvojeno i imenovanje na pozicije u upravnim odborima JU Dom zdravlja Travnik i JU Apoteka/Ljekarna Travnik. Doneseno je i niz rješenja o dodjeli zemljišta građanima