1 1 1 1 1

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisuje javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2023. godinu.

PROGRAM 1.
Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko –gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

ROGRAM 2
Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam (konferencije, sajmovi, turističko-gastronomske druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 200'000 KM.

PROGRAM 3.
Program podrške iznajmljivačima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta, ruralnim prostorima (apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor, kamp u domaćinstvu) u cilju unapređenja postojećih smještajnih kapaciteta kroz nabavku sredstava za rad,
uređenje eksterijera, edukaciju, nabavku ekološki prihvatljivih sredstava za rad u
domaćinstvu, seoskom domaćinstvu u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od
150.000 KM.

PROGRAM 4;
Sufinansiranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima (restorani, konobe, gostionice, kušaonice...), u cilju obogaćivanja i unapređenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima, kroz nabavku sredstava zarad koji su ekološki prihvatljivi u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

PROGRAM 6.
Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM.

Kompletan javni poziv "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2023. godinu možete pronaći ovdje.