1 1 1 1 1

Zaštita geografskog porijekla travničkog sira je izuzetno važan projekat kako za Travnik, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a provodi se u saradnji sa Institutom za prehrambene tehnologije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Općinsku inicijativu je podržalo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK na čelu sa ministrom Advanom Akeljićem sa kojim je načelnik Općine Travnik Kenan Dautović potpisao Ugovor o sufinansiranju ovog, za poljoprivredu šireg područja vlašićkog platoa, izuzetno važan projekat.
Zaštitom geografskog porijekla travničkog sira će se omogućiti plasman ovog proizvoda na europsko tržište, kao i standardizacija proizvodnje i brendiranje jedinstvenog travničkog proizvoda u budućnosti.