1 1 1 1 1

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za vremenski interval od 28. od 17:00h do 29.08.2023.godine do 04:00h  za pojavu  jakih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra.

Očekivana količina padavina lokalno od 30 do 60 l/m2, praćena grmljavinom i jakim udarima vjetra brzine 50-70km/h.

Građanima se preporučuje da zaštite sebe i svoju imovinu. Moguć je poremećaj u snabdijevanjem električnom energijom, vodom i kominikacijskom sistemu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža je moguće. Može biti potrebna manja evakuacija. Moguća je pojava grada. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih sabala i krhotina koje nosi vjetar