1 1 1 1 1

Služba za civilnu zaštitu obavještava građane sa područja općine Travnik da će se dana 07.08.2023. godine u 13:00 sati oglasiti više puta sirena za uzbunjivanje, radi interventnog testiranja.