1 1 1 1 1

Pored brojnih aktivnosti koje nadležne općinske službe vrše u zajedničkoj saradnji sa JKP Bašbunar, građanima i drugim učesnicima, danas je između ostaloga, u ulici Fatmić izvršeno i spašavanje srušenog stabla, vraćanjem u samo ležište korijena.

Radove na spašavanju stabla su realizirali uposlenici JKP Bašbunar u saradnji sa Mjesnom zajednicom Centar.