1 1 1 1 1

Obavještavamo penzionere sa područja općine Travnik da će drva za ogrijev koja su nastala uslijed nedavnog nevremena, s obizirom da se radi o određenoj količini drvne mase, biti podijeljena samo najugroženijim kategorijama penzionera.

Dakle, nakon što Šumarija Travnik izvrši procjenu količine drvne mase, ustupit će je Udruženju penzionera Travnik, koji će utvrditi način raspodijele drva za ogrijev.