1 1 1 1 1

“Na osnovu Rješenja načelnika o imenovanju komisije br. 01-30-10-230/23 od 10.02.2023. godine, Komisija je dana 23.05.2023. godine pristupila pregledu pristiglih prijava po Javnom oglasu za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk na području općine Travnik te utvrdila LISTU pravnih i fizičkih lica koja su dostavila uredne i blagovremene prijave i ostvarila pravo učeća u licitaciji koja se zakazuje za dan 31.05.2023. godine, SRIJEDA u 11:00 sati u velikoj Sali Općine Travnik.“

 

Lista za licitaciju