1 1 1 1 1

U Centru za pružanje usluga građanima Općine Travnik od 16.01.2023. godine vrši se elektronska ovjera dokumenata uz primjenu ESIO informacionog sistema.

U skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, Općina Travnik je na ovaj način unaprijedila kompletan proces ovjere potpisa, rukopisa i prepisa na način da  je proces sada digitaliziran, svi podaci su dostupni u elektronskim bazama kao i svi potrebni izvještaji. Knjiga ovjere je digitalna i može se printati u skladu sa potrebama korisnika.

Prednosti informacionog sistema za elektronsku ovjeru dokumenata pored digitalizacije su: uvezivanje internih i eksternih kancelarija u jedan jedinstven informacioni sistem, smanjenje gužve na šalterima, pojednostavljen i ubrzan proces ovjere, postojanje jedinstvene baza ovjera, primjena novih tehnologija kao što je elektronički potpis kod ovjere potpisa, doprinosi značajnom poboljšanju efikasnosti u radu.

Elektronska uprava je sljedeći nivo razvoja javne uprave, a navedenim iskorakom Općina Travnik građanima osigurava brz i jednostavan pristup javnim uslugama u oblasti ovjere dokumenata.