1 1 1 1 1

Obavještavamo zainteresovane da Općina ima sklopljene ugovore za zimsko održavanje lokalnih puteva.

Ovdje se mogu preuzeti informacije o preduzećima koja održavaju lokalne puteve kao i o zaduženim dionicama i konakt podacima.

Informacije o izvođačima