1 1 1 1 1

 

U utorak(01.11.2022 godine) Općini Travnik je u posjeti bio Faruk Hadžić, profesor i dekan na Fakultetu za ekonomiju na Univerzitetu „SSST“ i poznati makro-ekonomski analitičar.

Glavna tema sastanka je bio sajam Informacionih tehnologija „IT Reboot 2022“ koji će se ove godine održati od 15. do 17. decembra u Srednjoškolskom centru u Travniku.

S tim u vezi, načelnik Dautović je sa prof.dr. Hadžićem posjetio Srednjoškolski centar.
Na ovogodišnjem sajmu „IT Reboot 2022“ profesor Hadžić će održati predavanje na temu : "Future of Knowledge - How to boost Economic Growth in new Decade?"

Također, Dautović i Hadžić su razgovarali i o lokalnoj zajednici, odnosno projektima koji se tiču digitalne transformacije Općine Travnik.
Dr. Faruk Hadžić je autor više naučnih radova, studija, analiza i dokumenata za domaće i međunarodne institucije