1 1 1 1 1

Služba za zajedničke i komunalne poslove u saradnji sa Službom za inspekcijski nadzor i mjesnim zajednicama  intenzivno je radila na obilasku terena i identifikaciji divljih deponija.

Rezultat navedenih aktivnosti je početak uklanjanja i saniranja divljih deponija . Nažalost, zvanične informacije inspektora i komunalnih redara ukazuju i na određeni broj deponija na privatnom zemljištu što predstavlja problem i za zajednicu  i zahtjeva vođenje posebnih postupaka.

Pored navedenog svakodnevno se radi na uvođenju novih korisnika organizovanog odvoza smeća što je ohrabrujući podatak kao i činjenica da se svakodnevno, odgovornošću građana i radom mjesnih zajednica otkrivaju počinioci i u postupcima komunalnih redara vrši otklanjanje neodgovornog odlaganja otpada.

U toku su postupci na saniranju sljedećih divljih deponija:

MZ Turbe u naselju Obišenjak

MZ Potkraj u naselju Đelllovac

MZ Bijelo Bučje –Pulac u naselju Bijelo Bučje

MZ Polje- Slimena u naselju Grahovik

MZ Mosor u naselju Bandol

MZ Dub uz regionalni put R4 13

MZ Višnjevo uz regionalni put R413

MZ Mudrike u naselju Maglići

MZ Mudrike  deponija Odžak

MZ Vitovlje  u naselju Dedići

MZ Vitovlje –Kajin potok

 

287199228_551343736603677_1941756060091267381_n
286910200_767507870941513_2957495392875244506_n
286910201_2971714603118985_7202388000443848662_n
286974977_609112507190959_5341036147371145246_n
287854577_2661346633998774_6695619008186373344_n
287129952_768613007639925_6521601827397883317_n
287482379_5520486311335947_44908790109318356_n
Previous Next Play Pause
287199228_551343736603677_1941756060091267381_n 286910200_767507870941513_2957495392875244506_n 286910201_2971714603118985_7202388000443848662_n 286974977_609112507190959_5341036147371145246_n 287854577_2661346633998774_6695619008186373344_n 287129952_768613007639925_6521601827397883317_n 287482379_5520486311335947_44908790109318356_n