1 1 1 1 1

Služba za civilnu zaštitu Obavještava građane područja Općine Travnik da će se dana 28.12.2021. godine, izvršiti u više navrata provjera ispravnosti elektronske sirene za uzbunjivanje, te molimo građana na razumijevanje.