Štampa
1 1 1 1 1

U organizaciji Terenskog ureda OSCE-a Travnik predstavnici Općine Travnik juče su u Sarajevu održali sastanak sa Uredom  za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Cilj ove posjete je razmatranje daljih aktivnosti Općine Travnik na unapređenju transparentnosti u radu  i uspostavljanju novih javnih registara  i korištenja novih tehnologija u ovoj oblasti.

Kako se uspostava javnih registara smatra jednim od najboljih načina prevencije korupcije i nove aktivnosti u Općini Travnik usmjerene su u pravcu stvaranja novih javnih registara.