Štampa
1 1 1 1 1

Iz  ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf  obavještavaju  građane   o aktivnom požaru na lokalitetu  Ovčarevo , odjel 106/1 i 107 , gospodarska jedinica  Goleš Radalje  naglašavajući da se radi o nepristupačnom terenu koje se, prema podacima BH MAC-a vodi kao minsko polje.

Na osnovu izvještaja dežurne protivpožarne jedinice trenutno gori trava i nisko rastinje.

Međutim protivpožarne jedinice Šumarije Travnik danonoćno prate situaciju na terenu i vrše gašenje na bezbjednom i pristupačnom terenu sprječavajući širenje mimo ove zone.

Međutim, kako su štete požara zbog narušavanja ekosistema mnogostruke iz Oćinske službe za civilnu zaštitu Općine Travnik apeluju na građane da prilikom boravka ili poduzimanja radova u prirodi, ne pale vatru na otvorenom prostoru koja može ugroziti ljude i materijalna dobra, te prouzrokovati veliku materijalnu i drugu štetu.

 

Svako poduzimanje radnji koje se tiču paljenja vatre na otvorenom prostoru, prethodno kontaktirati UO ''Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu'' Travnik na besplatan broj telefona 123.

Molimo građane da prilikom uočavanja požara ili u slučaju nekontrolisanog širenja vatre, o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123, najbližu policijsku stanicu na broj 122 ili Kantonalni operativni centar 121.

            Ukoliko dojavljujete požar nekom od operatera potrebno je da date sljedeće informacije:

 

     Također, molimo roditelje da svojoj djeci skrenu pažnju na opasnost od vatre, požara i načina dojave opasnosti.