Štampa
1 1 1 1 1

Novi načelnik Općine Travnik, dr.sci. Kenan Dautović, upriličio je prvi zvanični sastanak sa predstavnicima Sindikalnog odbora.

Sastanku su ispred Sindikalne organizacije prisustvovali predsjednik Semin Konjalić i sekretar Samir Pinjo. Predstavnici sindikata između ostalog su upoznali načelnika sa odredbama granskog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Pored toga bilo je razgovora o pravima i obavezama sindikata kao socijalnog partnera i ulozi načelnika kao poslodavca. Sastanak je protekao u vrlo otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a prezentirani su gotovo identični stavovi obje strane, što garantuje korektnu buduću saradnju.