Štampa
1 1 1 1 1

Kao  jedan od prvih zadataka novoimenovanog načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića, zadatih općinskoj administraciji , kao imperativ, istaknuto je unapređenje procesa  i  postojećeg sistema elektronskog poslovanja.

Zbog navedenog danas je održan i prvi sastanak Radne grupe za  izradu  informacije o trenutnom stanju u oblasti informacionih tehnologija sa prijedlozima mjera za unapređenje, koju je načelnik formirao s ciljem identifikacije hitnih mjera za unapređenje poslovanja u korist građana kao i mjera za dalje aktivnosti.

Već na prvom sastanku članovi Radne grupe identifikovali su određena mjesta za  unapređenja koja nemaju zakonskih ograničenja te će ista predložiti načelniku kao hitne mjere.

Naravno, dinamika uvođenja  novih praksi i  procesa zavisi i od  postojećeg  zakonskog  okvira  ali i saradnje sa građanima .

Građani će na vrijeme biti upoznati sa svim novouspostavljenim praksama koje im  olakšavaju ostvarivanje njihovih prava u općinskoj administraciji.