Štampa
1 1 1 1 1

U prisustvu predstavnika mjesnih zajednica, nevladinog sektora, udruženja građana I vijećnika Općinskog vijeća, juče ( 09.03.2021.godine) je održana  javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Travnik za 2021.godinu.

 Načelnik Općine, Admir Hadžiemrić je istakao važnost racionalnog I razumnog planiranja u ovoj godini obzirom na očekivanja koja se odnose na otežano punjenje Budžeta zbog trenutne situacije. Od viših nivoa vlasti dobijena je saglasnost, kao ograničenje na 18.816.000,00 KM.

Na raspravi , nakon pitanja, prisutni su dobili I dodatna pojašnjenja od strane pomoćnika načelnika a sve u cilju stvaranja mogućnosti svima da svojim prijedlozima, primjedbama I sugestijama mogu učestvovati u donošenju Budžeta za 2021, godinu poštujući zakonske procedure.

Podsjećamo da se do 11.03.2021.godine do 15:00 sati primjedbe I prijedlozi mogu dostaviti na protokol Općine Travnik u pismenoj formi.