1 1 1 1 1

Zakazana KONSTITUIRAJUĆA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 27.01.2021. godine (SRIJEDA), u 10ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je predviđen sljedeći;

Dnevni red

 

 1. Podnošenje izvještaja o verificiranim mandatima vijećnicima u Općinskom vijeću Travnik
 2. Davanje - potpisivanje svečane zakletve
 3. Prijedlog Odluke o izboru komisije Općinskog vijeća Travnik za izbor i imenovanje
 4. Donošenje zaključka o načinu glasanja – tajno ili javno
 5. Utvrđivanje kandidata za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik
 6. Glasanje o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik
 7. Proglašenje rezultata glasanja
 8. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik iz ranijeg saziva
 9. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Vijeća
 11. Odbor za privredu i ekonomsko finansijske poslove
 12. Odbor za pitanja boraca, RVI, porodica šehida i porodica poginulih boraca
 13. Odbor za pitanja boraca, RVI, porodica šehida
 14. Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti
 15. Odbor za međunarodnu saradnju
 16. Odbor za bezbjednost
 17. Odbor za društvene djelatnosti
 18. Normativno – pravni odbor
 19. Odbor za izbjeglice, raseljena lica i dijasporu
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti načelnika Općine Travnik