Štampa
1 1 1 1 1

Zakazana je 29. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  29. 10. 2019. godine (UTORAK), u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o provođenju izbora za organe Mjesne zajednice Centar i Kalibunar
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj/školskoj 2019./2020. godini
 3. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje objekta ''Privredno sportski kulturni centar (PSKC) PIROTA'' u Travniku
 4. Odluka o prodaji devastiranih stambenih jedinica u vlasništvu Općine Travnik putem licitacije
 5. Odluka o visini najamnine stambenih jedinica koje su izgrađene u okviru CEB II Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” Podprojekat Općina Travnik
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prečišćeni tekst Pravila JU „Biblioteka“ Travnik
 7. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JP RV „Pava voda“ d.o.o. Travnik i davanje UPUTE Skupštini JP RV „Pava voda“ d.o.o. Travnik
 8. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JP „STAN“ d.o.o. Travnik i davanje UPUTE Skupštini JP „STAN“ d.o.o. Travnik
 9. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na poziciju predsjednika Skupštine PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Skupštine PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik
 10. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik i davanje UPUTE Skupštini PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik
 11. Preporuka sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JU „Hrvatski kulturni centar“ Travnik Nova Bila i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU „Hrvatski kulturni centar“ Travnik Nova Bila
 12. Preporuka sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JU „Gradska biblioteka“ Travnik i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU „Gradska biblioteka“ Travnik
 13. Informacija o ostvarenju Programa rada OV od 01.01. 2019. zaključno sa 16. 09. 2019. godine