Štampa
1 1 1 1 1

Služba za zajedničke i komunalne poslove obavještava građane Općine Travnik a posebno vlasnike pasa i mačaka da je na sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana 11.04.2019.godine donesena odluka o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na području Općine Travnik i ista je objavljena u Službenim novinama Općine Travnik 05/19.

S ciljem dobre informisanosti građana a i uvođenja reda u ovoj oblasti dajemo izvod iz gore navedene odluke sa određenim objašnjenjima.

ODLUKU

o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na području općine Travnik

 

Član 2. Stav 2.

 

Zabranjuje se transport  životinja teritorijem općine Travnik bez adekvatne prateće dokumentacije.

Član 4.

Imalac ili vlasnik kućnog ljubimca (u daljem tekstu:imalac) dužan je brinuti o njegovom zdravlju, ishrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati u skladu sa Zakonom o zaštititi i dobrobiti životinja (u daljem tekstu:zakon) i drugim propisima o zaštiti i dobrobiti životinja, veterinarstva, zaštite okoliša, javnog reda i mira, te odredbama ove Odluke.

Imalac kućnog ljubimca koji se više o njemu ne može brinuti u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je pronaći udomitelja odnosno udruženje građana ili lice koje će o njemu brinuti na propisan način ili ga predati skloništu za životinje, kojeg u skladu sa Zakonom osnuje fizičko ili pravno lice, općina ili kanton, te snositi troškove boravka do udomljenja ili drugog načina zbrinjavanja životinje.

Član 6.

 

Dozvoljeno je držanje pasa koji su registrovani, cijepljeni (cjepjenje protiv bjesnila jedan put godišnje) i propisno označeni (markica, mikročip i sl.)

Registraciju, označavanje, cijepljenje te provođenje drugih propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom provodi nadležna veterinarska organizacija koja vodi upisnik životinja i izdaje službenu ispravu za životinju.

Imaoci pasa dužni su prijaviti nabavku odnosno uginuće ili otuđenje psa u roku od 7 (sedam) dana od dana nabavke, uginuća ili otuđenja psa veterinarskoj organizaciji koja vodi upisnik.

Troškove registracije pasa, propisnog označavanja, cjepljenja i provođenja drugih propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera snosi imalac.

Član 7.

U stambenoj zgradi sa više stanova dozvoljeno je držanje u stanu najviše 2 (dva) psa odnosno najviše 3 (tri) mačke.

Štenad odnosno mačići mogu se držati najduže 3 (tri) mjeseca nakon okota.

Svi psi stariji od 3 (tri) mjeseca podliježu obavezi registracije i vakcinacije protiv bjesnila.

Nije dozvoljeno držanje psa ili mačke na balkonu ili terasi stambene zgrade sa više stanova.

Odgajivači pasa koji su registrovani u kinološkom klubu mogu držati više pasa, sa kojima moraju postupati na način kako je propisao kinološki klub-savez.

 

Član 17. stav 2.

 

Zabranjuje se hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama izuzev na za to predviđenim mjestima koja su propisno obilježena.

Član 19. stav 3. i 4.

 

Pravo i obaveza svih građana je da ukoliko primjete lica koja ostavljaju odrasle pse ili štence ili ih dovoze vozilima, odmah obavjeste komunalnog inspektora, komunalnog redara ili policiju.

Komunalni inspektori, komunalni redari ili predstavnici policije će odmah po dojavi reagovati i nakon utvrđivanja činjeničnog stanja preduzeti propisane mjere

Molimo građane općine Travnik i vlasnike životinja da svojim aktivnostima daju doprinos provođenju ove odluke.

Građani koji žele da izvrše uvid u tekst cijele odluke istu mogu pogledati na zvaničnoj stranici općine Travnik.