1 1 1 1 1
Manifestacija “Energetski dani Travnik 2013”, koja se održava 07. i 08. februara 2013. godine, u Centru za kulturu Travnik obradiće teme vezane za različite aspekte obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Program ove manifestacije predviđa prezentacije različitih načina i mogućnosti obnavljanja energije,energetske efikasnosti ,pametnog korištenja energije i promocije „zelenog poduzetništva. Cilj manifestacije je podizanje javne svijesti i promocija potencijala korištenja obnovljive energije, poboljša energetske efikasnosti u građevinarstvu, industriji i transportu, izmjene znanja i iskustva u implementaciji projekata kao i da se privuku pojedini investitori iz regiona i EU, te uspostavljanje kontakata za buduće projekte. Učеsnici Energetskih dana Travnik 2013 su prеdstаvnici lоkаlnih zајеdnicа, mеđunаrоdne organizacije i finаnsiјskе insituciје, lokalna preduzeća i predtavnici organa vlasti kao i druge zаintеrеsоvаnе strаnе. Na linku ispod teksta zainteresovani mogu preuzeti Program Energetskih dana Travnik 2013

Program Energetskih dana Travnik 2013