1 1 1 1 1
Prema iskazanom interesu građana i navikama da svoje satove kontrolišu prema javnim satovima, vjerovatno kao rezultat činjenice da je Travnik jedini grad sa dvije sat kule, Općina je 10.12.2010.godine postavila novi javni sat u centru grada kod Trgovačkog centra „Konzum“. Sat je kupljen od preduzeća „Insa“ iz Zemuna za 3.850,00 EUR a na ovaj iznos bilo je potrebno uplatiti i troškove carine u iznosu od 2.300,00 KM. Prema dogovoru sa BH Telecomom na javnom satu biće istaknuta reklama ovog preduzeća a namjena utroška sredstva od reklamiranja , pored održavanja ovog javnog sata, biće naknadno određena. Trenutno,Travnik, pored dva sata na sat kulama i novopostavljenog javnog sata ima i četvrti, digitalni javni sat na zgradi Vatrogasnog doma.