Štampa
1 1 1 1 1
Kao direktni rezultat projekta „Međuopćinsko učenje i podrška-CAF“ pod mentorstvom Misije OSCE-a u BIH , stvorena je Mreža Općina za saradnju u oblasti partnerstva i resursa. Aktivnosti ove Mreže planirale su direktno Općine članice a realizacija istih analizira se na zajedničkim sastancima koji se organizuju svaka tri mjeseca i na kojima se prezentuju sve dobre prakse ,postignuta unapređenje ali i vrši identifikacija problema. Drugi sastanak Općina ,članica ove Mreže održan je 8.12.2010.u Kozarskoj Dubici. Konstruktivnost ovog sastanka ogleda se, prije svega u nesebičnom angažmanu Općine Novi Grad Sarajevo koja je u oblasti upravljanja imovinom dostigla zavidan nivo i ostalim Općina ,na svakom sastanku, prezentuje svoje dobre prakse i uspješno koordinira sve aktivnosti Mreže. Naravno,Općina domaćin,Kozarska Dubica i načelnik ove Općine uložili su značajne napore da ugoste predstavnike drugih Općina i predstave svoja iskustva u predmetnim oblastima. Kao jedna od aktivnih članica ove Mreže,Općina Travnik će svoja iskustva i aktivnosti u ovim oblastima prezentovati na sljedećem sastanku kojem će biti i Općina domaćin a koji će se održati u martu naredne godine.