1 1 1 1 1
Zakazan termin za usklađivanje redova vožnje Na osnovu Odluke o terminu sastanka za usklađivanje redova vožnje Komisija za usklađivanje redova vožnje obavještava zaiteresovane prijevoznike o sljedećem: 1.Komisija je izvršila verifikaciju podnijete dokumentacije koja je propisana Pravilnikom 2.Utvrđen je termin sastanka za 16.12.2010. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 9,00 sati u velikoj sali Općine Travnik 3.Urađena je knjiga pregleda prijavljenih redova vožnje za usklađivanje Zbog navedenog Komisija poziva zainteresovane prijevoznike na sastanak kako je gore predviđeno. Sastanku mogu prisustvovati direktori preduzeća i lica koja imaju pismeno ovlaštenje za zastupanje od strane zainteresovanog prijevoznika, koje prije početka usklađivanja predaju Komisiji. NAPOMENA: Zainteresovani prijevoznici koji budu vršili izmjene na način predviđen članom 12. stav 2. Pravilnika , iste su dužni dostaviti Komisiji najkasnije do 15.12.2010. godine (SRIJEDA) do 9,00 sati. Po primanju pismenog zahtjeva za eventualnu promjenu reda vožnje Komisija će zajedno sa prijevoznikom utvrditi da li je izmijenjeni prijedlog reda vožnje u skladu sa odredbama Pravilnika i da li je došlo do promjene deklaracije reda vožnje. Uvažene izmjene Komisija će prije početka prvog čitanja dostaviti prijevoznicima koji učestvuju u postupku usklađivanja.