Štampa
1 1 1 1 1
Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za period 2010-2015 održaće se u Velikoj Sali Općine Travnik 3.12.2010.godine sa početkom u 10,00 sati. Važnost ovog dokumenta sadržana je u podatku da prvi put u posljednjih 20 godina Općina jednim strateškim dokumentom pristupa planiranju upravljanja vodama, otpadom,šumskim resursima,zemljištem i prostorom,kvalitetom vazduha , zemljištem i prostorom a sve u cilju planiranja zaštite okoliša i njgovog uređenja u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Zainteresovani mogu više podataka naći u meniju LEAP.