1 1 1 1 1
Dana 1. decembra 2010 sa početkom u 10:30 sati U Travniku će se svečano obilježiti kraj implementacije općinskog akcionog akcionog plana (MAP) koji je implementiran uz podršku GAP-a. Ovom prilikom, općina Travnik će prezentovati projekat uspostave GIS sistema iz oblasti urbanizma i katastra kroz projekat uspostave Centra za izdavanje dozvola te svečanom ceremonijom presijecanja vrpce, zvanično obilježiti završetak projekta umrežavanja Matičnog ureda i mjesnih ureda. Realizaciju opštinskog akcionog plana (MAP) pomogle su Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ambasada Kraljevine Holandije (EKN) kroz Projekat upravne odgovornosti (GAP), Faza II. Ova svečana ceremonija biće održana prema sljedećem programu: •10.15 – Dolazak pred mjesni ured „Nova Bila“ •10.30 – 10.40 Dobrodošlica općinskog načelnika g. Tahira Lende •10.40 – 10.50 Obraćanje predstavnika donatora Projekta upravne odgovornosti (GAP) •10.50 – 10.55 - Presijecanje vrpce i otvaranje mjesnog ureda „Nova Bila“ •10.55 – 11.05 - Obilazak mjesnog ureda „Nova Bila“ •11.05 – 11.15 – Izjava za medije •11.40 – Dolazak u Centar za pružanje usluga građanima i Centar za dozvole općine Travnik •11.40 – 12.00 – Demonstracija geoinformacionog sistema općine Travnik •12.05 – Izjava za medije •12.05 – 12.50 – Koktel u maloj sali Općine Travnik