Štampa
1 1 1 1 1
I.PODACI O OGLAŠIVAČU Organizacija: Općina Travnik Kontakt-osoba: Snježana Bošnjak Adresa: Konatur bb Poštanski broj: 72270 Grad: Travnik Identifikacioni broj: 4236179780001 Telefon: 030/511-277 i 030/501-917 Faks: 030/511-825 Internet adresa (web) http://www.opcinatravnik.com.ba II.ADRESA NA KOJU SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I. III.ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU ZAHTJEVI Kao pod I. IV. VRSTA POSLOVA Obavljanje poslova upravitelja stambenih zgrada V. OPĆI USLOVI ZA UČEŠĆE – OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA Da je pravna osoba – privredno društvo registrovano kod nadležnog suda prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 84/06) za slijedeće djelatnosti: održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje nekretninama preko posrednika. Da je obrtnik registrovan kod nadležnog organa uprave za obavljanje poslova održavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova u vidu osnovnog zanimanja. VI.POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE – OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA Posebni uslovi koje moraju ispunjavati obrtnici i privredna društva za obavljanje poslova upravitelja su tehnički uslovi i ostali uslovi. VII. ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA Rok za prijem zahtjeva je 23.12. do 15,30 sati. VIII. DATUM I MJESTO OTVARANJA ZAHTJEVA Javno otvaranje ponuda će se održati dana 29.12.2010. godine u 14,00 sati, u prostorijama Općine Travnik, Konatur bb, mala sala. Kandidati ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. IX.DODATNE INFORMACIJE Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj ploči Općine Travnik, web stranici Općine Travnik, i dnevnom glasilu „Oslobođenje“. Za dodatne informacije možete kontaktirati osobu: Bošnjak Snježanu, na telefon broj: 030/501-917.

Oglas za upravitelje