1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik zakazalo svoju 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 24.11. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Općinsko vijeće Travnik zakazalo svoju 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 24.11. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. – 30.09. 2010. godine 2.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. – 30.09. 2010. godine 3.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.09. 2010. godine 4.Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljskih odnosa Općine Travnik sa Općinom Kirikkale iz Republike Turske 5.Prijedlog Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća i društva ograničene odgovornosti čiji je osnivač općina Travnik 6.Prijedlog Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova Skupštine u JP i privrednim društvima prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi općine Travnik 7.Prijedlog Odluke o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac 8.Ovlaštenje za Komisiju Općinskog vijeća Travnik za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina općine Travnik 9.Izvještaj o provedbi Odluke o dodjeli stanova 10.Informacija o realizaciji projekata obnove za popravak stmebnih jedinica 11.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Travnik 12.Informacija o početku primjene Odluke o komunalnom redu – organiziran odvoz komunalnog otpada sa cijelog područja općine Travnik