1 1 1 1 1
Danas je u zgradi Općine održan Forum odgovornosti koji je Općina Travnik organizovala u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa .Forum je koncipiran kao prilika načelniku i njegovim najbližim saradnicima da prezentuju dosadašnji rad i buduće planove ali i kao mogućnost zainteresovanim građanima i njihovim udruženjima da pitaju i dobiju odgovore. Na javni poziv odazvali su su predstavnici svih mjesnih zajednica kao i predstavnici omladinskih i drugih nevladinih organizacija ali i građana zainteresovanih za određene oblasti. Ono što se može zaključiti i prezentovati kao osnovna poruka sa ovog događaja je evidentnost osjećaja partnerstva lokalne administracije sa građanima. U svom uvodnom izlaganju, načelnik Općine,Tahir Lendo,podsjetio je prisutne na osnovne aktivnosti i projekte koje je Općina vodila u cilju unapređenja života lokalne zajednice u posljednjih 6 godina koje su se ,najvećim dijelom odnosile na stvaranje pretpostavki za razvoj . U okviru tog izlaganja prisutni su upoznati sa aktivnostima vođenim u oblasti reforme javne uprave i jačanju ljudskih kapaciteta,sposobnih da realizuju velike razvojne projekte ali i materijalno tehničkih uslova neohodnih za kvalitetan rad.Pore toga,predstavljene su i aktivnosti na stvaranju zakonskih pretpostavki donošenjem strateških razvojnih dokumenata kao što su Strategija razvoja,Prostorni plan Općine,Zoning plan Vlašić i niz operativnih dokumenata među kojima su najznačajniji regulacioni planovi.Donošenjem ovih dokumenata stvoren je ambijent za privlačenje investicija i time povećanja broja uposlenih što je potvrđeno i podatkom da je Travnik jedina općina u SBK koja kontinuirano ima rast broja uposlenih. U oblasti općinskih investicija predstavljene su neke od najznačajnijih aktivnosti na izgradnji PŠKC“Pirota“, Srednjoškolsskog centra i drugih kapitalnih investicija ali i projekata kao što su nordijska staza na Vlašiću, aktivnosti na izgradnji Centra za upravljanje otpadom .Posebnu pažnju mladih izazvala je prezentacija aktivnosti na ostvarenju strateškog cilja:Travnik-univerzitetski centar i konstatcije o jačanju kapaciteta privatnih univerziteta.Stoga su o ovoj temi data i dodatna pojašnjenja koja se odnose na količinu investicija koje u Travniku pokreću privatni fakulteti ali i ,nažalost,nedostatak sredstava kod javnih univerziteta da ojačaju svoje kapacitete i ponudu studentima.Ono što jeste bitno to je da su stvoreni uslovi za unapređenje ponuda studetnima koji studiraju u Travniku i interesima fakulteta da ulažu u izgradnju vlastitih objekata i ispunjenju drugih standarda visokoškolskih ustanova. Kod teme ulaganja u budućnost mladih prezentovan je i podatak da je Općina utrostručila sredstva koja se izdavajaju za stipendiranje studenata kao i činjenica da Općinsko vijeće ima Komisiju za mlade putem koje se realizuje niz projekata sa omladinskim nevladinim organizacijama ali i kao mehanizam putem kojeg se mladi mogu uključiti u planiranje razvoja. U dijelu Foruma,predviđenog za pitanja građana uglavnom se moglo zaključiti da se pitanja odnose na pružanje javnih usluga te su odgovore na ta pitanja prisutnima ponudili pomoćnici načelnika. Najveći broj pitanja odnosio se na komunalne usluge kao što su čišćenje divljih deponija, zbrinjavanje pasa lutalica,cijene usluga grijanja,ugradnja vodomjera, sprječavanje odlaganja drva u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada itd. Prisutni su dobili konkretne odgovore o svemu što Općina čini na unapređenju ovih usluga kao što su stvaranje pretpostavki za uređenje oblasti upravljanja zajedničkim prostorima u stambenim zgradama, odlukama koje je donijala kako bi se kvaliteno riješilo zbrinjavanje pasa lutalica itd. U ovom dijelu prisuti su pokazali razumijevanje i za mogućnosti Općine limitirane nadležnostima ali i tražili nastavak aktivnosti do konačnog rješavanja svih problema prijedlogom da se Programina službi za upravu za 2011 godinu predvide dalje aktivnosti. Na kraju,važno je reći da je bilo primjetno zadovoljstvo prisutnih zbog ovakve prilike da neposredno čuju šta to načelnik Općine i njegova administracija rade na unapređenju života lokalne zajednice ali mogućnosti da traže dodatne informacije.