1 1 1 1 1
U skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom između UG „Vlašić planet života“ i Holandske organizacije za razvoj SNV o međusobnoj saradnji ,juče je u Travniku potpisan Ugovor između SNV-a i Preduzeća za projektovanje i inžinjering u građevinarstvu „Dom projekt“ d.o.o.Travnik o izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta „Novi doživljaj Vlašića“ na Babanovcu. Prema navedenim ugovorenim obavezama SNV će gotovu projektnu dokumentaciju ustupiti UG „Vlašić planet života“ kako bi započele aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije za izgradnju ovog objekta i konačna realizacija istog. Kako smo i ranije informisali ,uloga Općine kao partnera u realizaciji ovog značajnog projekta već je definisana Sporazumom o utvrđivanju međusobnih odnosa ,prema kojem Općina Travnik u ovaj projekat unosi dio koji se ogleda u ustupanju prava korištenja zemljišta na kojem će biti lociran objekat kao i troškove za izdavanje potrebne dokumentacije, taksi i drugih naknada i troškove pribavljanja saglasnosti od infrastrukturnih preduzeća. Već krajem decembra biće upriličena svečana prezentacija idejnog rješenja za sve zainteresovane strane u projektu ,članove UG „Vlašić planet života“ i medije a završetak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije predviđen j već za početak 2011.godine.