1 1 1 1 1
Načelnik Općine ,Tahir Lendo sa svojim saradnicima ,u četvrtak,11.11.2010.godine na Forumu odgovornosti, odgovaraće na pitanja građana o aktuelnim problemima u našoj lokalnoj zajednici U saradnji sa Centrom civilnih inicijativa u sali Općine Travnik u četvrtak, 11.11.2010 godine sa početkom u 12,00 sati održaće se Forum odgovornosti na kojem se svi zainteresovani mogu upoznati sa radom načelnika Općine u dosadašnjem mandatu i planovima za naredni period, te iskoristiti mogućnost da postave pitanja o aktuelnim problemima u našoj lokalnoj zajednici. Predviđeno vrijeme trajanja Foruma odgovornosti je 90 minuta.Nakon uvodnog predstavljanja realizovanih aktivnosti naspram planova za dosadašnji period mandata,učesnicima Foruma biće prezentovan plan aktivnosti za naredni period.Predviđeno vrijeme je 20-30 minuta nakon čega će načelnik i njegovi najbliži saradnici odgovarati na pitanja građana i predstavnika Centra civilnih inicijativa.