1 1 1 1 1
Općina Travnik je raspisala Konkurs za dodjelu ukupno 80 stipendija u akademskoj 2010/2011 godini. Kao i prošle godine ovih 80 stipendija biće raspoređeni na redovne studente, redovne studente deficitarnih zanimanja i učenike i studente sportiste. U akademskoj 2010/2011.g. dodijeliti će se ukupno 15 stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja a 60 stipendija redovnim studentima. Kao način podrške sportistima, Općina je i ove godine predvidjela dodjelu 5 stipendija sportistima učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima sportistima Prema odluci Općinskog vijeća novina u odnosu na Pravilnik o dodjeli stipendija iz prošle akademske godine je način bodovanja kojim se za uspjeh studenata dobija veći broj bodova. Za sve dileme oko prikupljanja dokumentacije studenti se mogu obratiti,svakim radnim danom od 11,00-13,00 sati,stručnom savjetniku,Seminu Konjaliću u kancelariji broj 36 ili na telefon 511 277,lokal 105 ili u Centru za pružanje usluga građanima na šalter broj 8,svakog radnog dana od 7,00-15,00 sati. Tekstove sva tri Konkursa zainteresovani mogu preuzeti na linkovima ispod teksta ili u meniju JAVNI OGLASI.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja