Štampa
1 1 1 1 1
Dana 03.11. 2010. godine potpisan je Ugovor za nabavku i isporuku građevinskog materijala za općinske donacije (2009. i 2010. godina) za raseljene i uzbjegle osobe na području općine Travnik. Sredstva za ovu namjenu su osigurana u općinskom Budžetu za 2010. godinu i Odlukom za raspodjelu suficita iz 2009. godine. Izvršilac Ugovora je „Univerzal“ Uvoz-izvozd.o.o., Gornji Vakuf.Ovom donacijom je obuhvaćen ukupno 201 korisnik, a ukupna vrijednost Ugovora je 516.156,77 KM. Isporuka materijala će započeti od 08.11.2010. godine, a rok za isporuku je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.