Štampa
1 1 1 1 1
Nabavkom 50 kontejnera za odlaganje otpada i uređenjem 3 lokacije za postavljanje kontejnera na Kalibunaru Općina je realizovala još jednu od aktivnosti planiranih u oblasti unapređenja izgleda užeg gradskog jezgra i Sportsko-rekreacionog centra Babanovac na Vlašiću. Od ukupnog broja nabavljenih kontejnera 40 je raspoređeno po užem gradskom jezgru a 10 kontejnera raspoređeno je na Babanovcu.Pored navedenog u naseljenom mjestu Kalibunar izvršeno je uređenje 3 lokacije za postavljanje kontejnera. Kako je Općina za sveukupni projekat unapređenja vizuelnog identiteta dobila i podršku Vlade Federacije uskoro će biti realizovane i još neke od aktivnosti koje će direktno uticati na poboljšanje u oblasti odlaganja otpada i izgleda gradske zone.