Štampa
1 1 1 1 1
Početak uspostavljanja partnerstva sa turskim gradom Izmitom Od 04.11.-07.11.2010.godine Travnik će posjetiti delegacija turskog grada Izmita.Cilj ove posjete je sagledavanje interesa i postizanje dogovora o zvaničnom uspostavljanju saradnje. Ova posjeta i ponuda za uspostavljanjem partnerskih odnosa u Travniku je shvaćena kao još jedna prilika da se upoznamo sa lokalnom samoupravom drugih zemalja ,kao mogućnost za razmjenu iskustava i znanja iz oblasti lokalne samouprave ali i kao prilika koja treba da nam omogući lakši pristup fondovima koji razvijaju projekte od obostranog interesa iz oblasti; okoliša, privrednog razvoja, sporta, infrastrukture i dr. Stateški ciljevi Općine Travnik u potpunosti su kompatibilni sa ovakvim aktivnosti koji olakšavaju uspostavljanje partnerstva, koje može dati konkretne rezultate i time doprinijeti razvoju lokalne samouprave i poboljšanju kvaliteta života naših građana. Zvanični stavovi vezani za uspostavljanje partnerstva biće prezentovani u petak (5.11.2010.godine) u kabinetu načelnika a ovom sastanku,pored g-dina Lende,prisustvovaće i predsjedavajući OV Travnik ,Ljupko Sučić kao i pomoćnici načelnika. Razgovori će biti nastavljeni istog dana,u sastavu, proširenom sa predsjednicima Klubova političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću i Odborom OV za međunarodnu saradnju,u nešto nezvaničnijoj atmosferi ambijenta hotela "Orijent" Program posjete veoma je sadržajan i usklađen sa općinskim interesima da gostima pokažemo ono što pripada oblastima u kojima želimo saradnju kao što je posjeta nekim od značajnijih preduzeća i obilazak Sportsko-rekreacionog centra Babanovac na Vlašiću i željama gostiju da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasljeđem Travnika. Inače ,İzmit je grad u Turskoj (nekadašnja stara Nikomedija). Lociran je pored İzmitskog zaliva, oko 100 kilometara istočno od Istambula.Sjedište je Koaceli provincije.Grad ima oko 200 hiljada stanovnika i važan je industrijski centar, sa velikom rafinerijom nafte i industrijama papira i cementa.