Štampa
1 1 1 1 1
Potpisivanjem Sporazuma o utvrđivanju međusobnih odnosa u realizaciji dijela projekta „Novi doživljaj Vlašića“ kroz izgradnju objekta „Šetnica vrhovima šume“ na Babanovcu, između načelnika Općine Travnik i predsjednika UG „Vlašić-planet života“, nastavljena je uspješna saradnja Općine sa ovim udruženjem. Sporazum je rezultat utvrđivanja zajedničkog interesa koji se odnosi na unapređenje atraktivnosti lokacije i turističke ponude Vlašića a predstavlja izgradnju šetnice od drvene konstrukcije, sa otvorenim i zatvorenim galerijama, čija početna tačka kreće od sudijskog tornja skakaonice, u nastavku se podiže na nivo vrhova šume, uz lijevi rub skijaške staze i završava iznad vodnog rezervoara na lokaciji „Piklić“. Općina Travnik u ovaj projekat unosi dio koji se ogleda u ustupanju prava korištenja zemljišta na kojem će biti lociran objekat kao i troškove za izdavanje potrebne dokumentacije, taksi i drugih naknada i troškove pribavljanja saglasnosti od infrastrukturnih preduzeća. UG „Vlašić-planet život“ preuzima obavezu investiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije, izgradnju objekta, uređenje zemljišta i troškove zaposlenih lica na ovom objektu.