Štampa
1 1 1 1 1
Kao rezultat aktivnosti na uspostavljanju konstruktivne saradnje između lokalne uprave i akademske zajednice potpisan je prvi sporazum koji označava početak jednog novog odnosa unutar uspostavljenih partnerstava. Navedeni Sporazum,potpisan između načelnika Općine Travnik i rektora Internacionalnog univerziteta Travnik odnosi se na planiranje i realizaciju rekonstrukcije lokalne saobraćajnice na relaciji „Raskrsnica Kalibunar-Meljanac“. Potpisnice ovog Sporazuma dogovorile su izradu idejnog i izvedbenog projekta sa svim infrastrukturnim elementima koji ,prema utvrđenim obavezama treba izraditi Internacionalni univerzitet Travnik a projektni zadatak je obaveza Općine. Pored izrade projektne dokumentacije, predmet Sporazuma je izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje predmetne infrastrukture, koja će predstavljati javnu površinu a ista će dijelom dati potpunu funkciju kompleksa Univerziteta. Međutim,ono što se smatra najznačajnijim je konačno rješavanje pješačkog toka na ovoj relaciji kao i rješavanje prilaza preduzeću „Borac“ i PSKC „Pirota“. Pored navedenog značajno je napomenuti da se ovakvim rješenjem konačno stvara i parking prostor za PSKC „Pirotu“. Rok za izradu idejnog rješenja je 30 dana od dana dostave projektnog zadatka a rok za izradu izvedbenog projekta je 90 dana od dana usvajanja idejnog projekta.