1 1 1 1 1
Na svojoj 25.redovnoj sjednici ,od predloženih 14 tačaka dnevnog reda ,Općinsko vijeće Travnik usvojilo 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac i Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova skinuti su sa dnevnog reda i vraćeni na doradu i usaglašavanje. Nakon iscrpne rasprave Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kozica“ povučen je iz procedure usvajanja zbog uvažavanja mišljenja velikog broja građana koji žive na području obuhvata predložene Odluke i stava vijećnika da na širem području postoje zone koje su zbog veće naseljenosti prioritet za izradu regulacionih planova. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 1.1.-30.6.2010. i Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za isti period usvojeni su donošenjem Odluka .Set Odluka koje se odnose na pripremu za kvalitetno upravljanje stambenim zgradama usvojen je donošenjem predloženih odluka kao i rješenja o dodjeli zemljišta.Usvojena je i Odluka od dodjeli stipendija. Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana, kao jedan od strateški važnih dokumenata usvojen je jednoglasno uz utvrđeni rok od 45 dana za provođenje javnih rasprava a jednoglasno je dato i mišljenje o opravdanosti rekonstrukcije Regionalnog puta R-413 Gostilj-Dobretići dionica Jisik-Zubovići u dužini od 3,2, km. Najveće interesovanje vijećnika ali i medija izazvao je Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog dobra i dobara u općoj upotrebi koja koristi preduzeće SRC Vlašić d.o.o. Travnik. U obrazlaganju predložene Odluke ,načelnik Općine vijećnicima je prezentovao sve aktivnosti koje je Općina provodila kako bi u postupku ove privatizacije zaštitila javna dobra na Vlašiću kojima je upravljalo preduzeće SRC“Vlašić“ .U svom obrazlaganju načelnik Općine prezentovao je i podatak da je Agencija za privatizaciju bez obzira na svoje tvrdnje da prirodna bogatstva i opća dobra nisu uključena u vrijednost osnovnog kapitala,izvršila prodaju ovog preduzeća suprotno svojim tvrdnjama zbog čega je Općinsko javno pravobranilaštvo podnijelo TužbU radi poništenja konačnog Rješenja o privatizaciji preduzeća SRC „Vlašić“.