1 1 1 1 1
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 21.10. 2010. godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. – 30.06. 2010. godine 2.Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Travnik za period 01.01. – 30.06. 2010. godine 3.Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06. 2010. godine 4.Prijedlog Odluke o identifikaciji javnog dobra i dobra u općoj upotrebi koja koristi javno preduzeće SRC Vlašić d.o.o. Travnik 5.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija za školsku akademsku 2010./ 2011. godinu 6.Prijedlog Odluke o komunalnom redu za područje turističkog naselja Babanovac 7.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kozica“ Travnik 8.Uputstvo o izradi obrasca „Evidencija upravitelja“ 9.Uputstvo o izradi obrasca „Evidencija zgrada nad kojima se vrši održavanje i upravljanje 10.Uputstvo o izradi obrasca „Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika“ 11.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora a)JU Centar za kulturu Travnik b)JU Hrvatski kulturni centar Travnik – Nova Bila c)JU Biblioteka Travnik d)JU Obdanište Travnik e)JU Centar za socijalni rad Travnik 12.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Rezija Bešić b)Stipo Lozančić c)Adnan Terzić d)Nazim Hajrulahović e)Vukadin Tvrtko i Zlata f)Ferid Hrvat 13.Nacrt LEAP-a „Lokalnog ekološkog Akcionog plana općine Travnik“ 14.Davanje mišljenja – saglasnosti o opravdanosti rekonstrukcije Regionalnog puta R-413 Gostilj – Dobretići dionica Jisik-Zubovići u dužini od 3,2 km i utvrđivanje javnog interesa od strane Vlade KSB