1 1 1 1 1
Završetkom projekta umrežavanja mjesnih ureda sa Matičnim uredom Travnik, svim građanima Travnika omogućeno je dobijanje izvoda iz matičnih knjiga u bilo kojem, njima najbližem, mjesnom uredu Značajan dio sveukupnog projekta GAP , koji se odnosi na digitalizaciju matičnih knjiga i umrežavanje mjesnih ureda sa Matičnim uredom Travnik okončan je i već su izdati prvi izvodi u mjesnim uredima za građane koji su do sada izvode morali vaditi u Matičnom uredu Travnik. Značaj ovog projekta je višestuk a ogleda se, prije svega u omogućavanju dobijanja izvoda u bilo kojem mjesnom uredu ili Matičnom uredu. Naravno, ovim je stvorena pretpostavka za međuopćinsko umrežavanja u budućnosti čime će svim građanima upisanim u matične knjige Općine Travnik biti omogućeno dobijanje izvoda u bilo kojoj općini u BIH. Međutim, bitno je naglasiti da se ovo unapređenje odnosi samo na izdavanje izvoda a da se sve promjene u matičnim knjigama i dalje rade u Matičnom ili mjesnom uredu u kojem se knjige vode i u kojem su pohranjene.